NEWZADD2015022700084

人力资源
职位信息
职位名称: 技工  职位类型: 工厂员工
招聘人数: 10  性别:
工作地区: 缺省  薪水范围: 面议 
工作年限: 6   工作性质:
工作部门: 缺省  接受简历语言:  
学历要求:   年龄要求:  
发布日期: 2010-11-21  截止日期:  
职位描述:

技工描述

 
能力要求:  
其它说明: